Matematiikassa erilaisia soveltamisaloja on lähes loputtomasti. Matemaatikko ei välttämättä päädy mihinkään tiettyyn ammattiin, vaan hyvin moni työllistyy lopulta monille yhteiskunnan eri sektoreille. Matemaatikoilla on yhteiskunnalle monenlaista tarjottavaa, joten ihmisläheiseen työhön voi päätyä muutenkin kuin vain opiskelemalla humanistisia tai yhteiskunnallisia aineita. Matematiikan kaavoja ja todennäköisyyslaskelmia voidaan käyttää yhteiskunnan hyväksi monin eri tavoin. Kenties surullisen kuuluisa Sote-uudistus olisi saattanut kaivata myös muutaman matemaatikon työryhmiinsä. Matematiikan opiskeluun on siis monia syitä, ja usein taustalla on joko teoreettinen tai käytännöllinen kiinnostus matematiikkaan. Etenkin fysiikan ala, ja etenkin uudempi kvanttifysiikka on kiinnostunut nimenomaan matematiikan teoreettitsesta puolesta. Usein näillä aloilla rakennetaan todella monimutkaisia malleja, joilla ei enää ole paljonkaan tekemistä arkitodellisuuden kanssa.

Matematiikassa on kysymys myös yhteiskunnan käytännön tarpeista. Monien toimintojen sujuvaksi toteuttamiseksi tarvitaan matemaattisia laskelmia. Monelle matematiikan opiskelun syyt löytyvätkin juuri käytännön puolelta. Esimerkiksi monien yhteiskunnan perustoimintojen parissa, kuten ruokateollisuudessa ja maataloudessa, voi matemaattisesta osaamisesta olla yllättävän paljon hyötyä.

Matematiikka auttaa ymmärtämään maailmaa

 

Matematiikan opintojen koetaan myös usein auttavan ymmärtämään maailmaa entistä paremmin. Etenkin monissa ajankohtaisissa ilmiöissä tarvitaan paljon matemaattista osaamista ja mallintamista. Matematiikan lisäksi mielenkiinnon kohteita voi siis olla monia. Esimerkiksi ilmastonmuutos ja globaali ruokakriisi tarvitsevat aivan varmasti kehittynyttä matemaattista osaamista. Maailman ongelmiakaan ei siis varmasti ole mahdollista ratkaista ilman matematiikkaa, joten alan merkitystä ei koskaan pidä väheksyä. Kannattaakin pohtia hyvin laajasti omia mielenkiinnon kohteita, sillä matematiikka on yksi monipuolisimpia opintosuuntia.

Muiden opettaminen ja tutkimus

Moni matemaatikko päätyy myös opettamaan muita. Matemaatikoista tulee usein opettajia tai luennoitsijoita, ja moni tarjoaa myös intensiivisempää yksityisopetusta. Kaikki matemaatikot eivät välttämättä halua ensijaisesti opettaa, mutta se on osa työtä, mikäli esimerkiksi toimii tutkijana yliopistolla. Matematiikan opinnoista voi siis periaatteessa tähdätä opettajan uraan, ja toisaalta yliopiston tarkoitus on tarjota myös tutkimuksellisia lähtökohtia. Moni kiinnostuu tutkimustyöstä vähitellen, kun omat erikoistumisosa-alueet alkavat hahmottua paremmin. Aivan kuten kaikilla muillakaan aloilla, eivät läheskään kaikki opiskelijat ryhdy tutkijoiksi, mutta monelle se on kuitenkin mielenkiintoinen vaihtoehto jossakin vaiheessa opintoja.

Matematiikka on tärkeämpää kuin uskoisikaan

Matematiikka on paljon tärkeämpää kuin uskotaan. Tämä ei tarkoita sitä, että jokaisen tulisi opiskella matematiikkaa, vaikka kaikki oppivatkin sen perusteet koulussa. Matematiikassa on kuitenkin kyse myös paljon muustakin. Siksi

matematiikan avulla voidaan saada aikaan todella monia eri asioita aina todennäköisyyksien laskemisesta avaruuden hahmottamiseen. Moni väittää, ettei matematiikka kiinnosta lainkaan, mutta moni päivittäinen asia olisi kuitenkin täysin mahdotonta ilman matematiikkaa. Esimerkiksi säätiedotukset hyödyntävät monimutkaisia matemaattisia malleja ja kaavoja, ja ilman niitä säätä ei olisi mahdollista ennustaa. Yllättävän monessa arkipäiväisessä asiassa on taustallaan matematiikan hyödyntäminen, joten siksi sillä voi olla tieteenalana paljon enemmän tarjottavaa kuin uskoisi.