Korkeakoulujen, yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen tehtävä musiikinopettamisessa on edistää vapaata tieteellistä tutkimusta, sekä ylipäätään tieteellistä ja taiteellista sivistystä. Vaikka musiikki kuuluu ensisijaisesti taiteen piiriin, on musiikin takana on myös oikeaa ja todellista tiedettä. Yliopistojen tehtävänä on siis myös edistää taiteellista toimintaa, ja ylläpitää musiikkialan koulutuksen korkeaa tasoa myös kansainvälisessä vertailussa. Siksi ei ole mikään ihme, että myös musiikkia opetetaan yliopistoissa.

Ammattikorkeakoulujen ensisijaisena tehtävänä on valmistaa ihmisiä nimenomaan ammattiin. Siksi opinnot saattavat hieman erota yliopisto-opinnoista. Kuitenkin myös ammattikorkeakoulujen tehtävänä on korkeakoulujen osalta edistää musiikkitaiteen asemaa yhteiskunnassa. Usein ammattikorkeakoulumaailmassa musiikin parissa työskennellään kuitenkin enemmän käytännön asioiden parissa, koska tähtäimessä on nimenomaan ammatti. Ammattikorkeakoulujen tulee myös palvella työelämää, joten siitäkin syystä lähtökohdat opiskelulle ovat hieman erilaiset kuin yliopistossa.

Jokaisen musiikin opinnoista kiinnostuneen kannattaa tutustua

musiikinalan opintopolkuihin, sillä niitäkin on monia erilaisia. Eri oppilaitoksilla on kaikilla omat tehtävänsä, ja ne kaikki tähtäävät parhaan mahdolllisen opetuksen toteuttamiseen. Siitä hyötyvät niin yksilöt kuin yhteisötkin yhteiskuntaa laajemminkin unohtamatta. Korkeakouluilla on tärkeä tehtävä, sillä ne tarjoavat kaikkein korkeinta koulutusta, ja missään muualla ei pääse tekemään samassa mittakaavassa esimerkiksi teoreettisia opintoja. Siksi korkeakoulujen koulutustarjonta on omaa luokkaansa musiikin parissa tehtävien opintojen osalta, vaikka erilaisia musiikin alan tutkintoja voi suorittaa myös erilaisissa muissa oppilaitoksissa ja koulutuskeskuksissa.