Yliopistokoulutus on Suomessa erittäin arvostettu. Pienestä koostaan huolimatta Suomessa on todella monta yliopistoa ympäri maata, esimerkiksi Helsingissä, Tampereella, Turussa ja Jyväskylässä. Suomessa on myös väkilukuun suhteutettuna runsaasti korkeakoulutettua väkeä. Joskus jopa vaikuttaa siltä, ettei kaikille välttämättä riitä oman alan töitä. Harva kuitenkaan katuu koulutustaan, sillä yliopisto-opinnot ovat joka tapauksessa rikas ja antoisa pääoma elämässä. Niin maailmassa, yhteiskunnassa kuin ihmisessä itsessäänkin riittää opittavaa, joten yliopistotutkinnon kaltainen syventävä ja sivistävä koulutus ei varmasti koskaan mene hukkaan. Kaikki halukkaat eivät koskaan saa mahdollisuutta opiskella yliopistossa, joten ne, jotka sinne pääsevät, ovat luonnollisesti tyytyväisiä ja kiitollisia.

Yliopistotason opinnot avaavat ovet aivan ainutlaatuiseen mahdollisuuksien maailmaan; tieto on valtaa, kuten sanotaan. Mitä enemmän oma tietotaso kasvaa, sitä paremmin ihminen hahmottaa myös omaa elämäänsä ja potentiaaliaan. Yliopisto-opinnot ovat siten todella monisyinen ja kokonaisvaltainen osa-alue ihmisen elämässä. Vaikka opinnot eivät aina tähtää suoraan mihinkään ammattiin, antavat ne kuitenkin monenlaisia taitoja ja välineitä työelämään. Usein yliopisto-opinnot voivat olla hyvinkin teoreettisia, ja ammatin käytännöllinen puoli saattaa tulla tutuksi vasta työelämässä. Toki kuitenkin on myös sellaisia akateemisia aloja, joiden opinnot tähtäävät tiettyyn ammattiin. Yleisesti akateemiset opinnot ovat kuitenkin usein hyvin teoreettisia, ja ne välittävät lähinnä syvällistä tietoa, mikä saattaa joskus jäädä valitettavan pinnalliselle tasolle esimerkiksi ammatillisissa opinnoissa. Joka tapauksessa on selvää, että yliopisto-opinnot vievät runsaasti aikaa, mitä käytännönläheisempien ihmisten voi joskus olla vaikea ymmärtää, ja tuntua jopa ajan ja rahan tuhlaukselta. Voidaan kuitenkin sanoa, että yliopisto-opintojen kohdalla asia ei ole niin yksinkertainen. Jos yliopisto-opinnot kiinnostavat, mutta käytäntö tuntuu hieman epäselvältä, kannattaa tutustua erilaisiin opintopolkuihin, joita on Suomessa tarjolla runsaasti.

Mitä hyötyä yliopisto-opinnoista on?

Asiaa ymmärtämätön voi joskus ylenkatsoa yliopisto-opintoja, sillä yleensä niiden suorittaminen maisteritutkintoon saakka vie vähintään viisi vuotta, yleensä jopa pitempään. Akateemiset opinnot sallivat toisaalta myös paljon vapauksia, ja usein opiskelija voi ainakin jossain määrin itse määrittää opintojensa tahdin. Vaikka suomalainen lainsäädäntö on viime aikoina tiukentunut, ovat akateemiset opinnot silti edelleen usein paljon vapaampia kuin ammatilliset opinnot.

Mitä hyötyä pitkistä ja syvälle asioihin pureutuvista opinnoista siis on? Yhteiskunnan eri sektoreilla, ja tietysti varsinkin ihmisten parissa työskennellessä tarvitaan syvällistä tietoa eri asioista. Syvällinen, teoreettinen tieto syntyy ajatus- ja ymmärrysprosessien myötä vuosien saatossa, ja syvenee sitä enemmän, mitä enemmän asioita käsitellään ja työstetään. Yliopisto-opinnot harjaannuttavat käsittelemään monitasoista informaatiota, ja analysoimaan laajoja asiakokonaisuuksia. Alalla kuin alalla tarvitaan tällaista osaamista, ja sen haltuun ottaminen vie väistämättä aikaa. Mistään turhasta puuhastelusta ei siis ole kysymys.

Opinnot vaativat kärsivällisyyttä

Yliopisto-opinnot vaativat suurta kärsivällisyyttä ja pitkäjänteisyyttä, mutta lopussa kiitos seisoo, kuten sanotaan. Yliopisto-opinnot vievät minimissäänkin monta vuotta, ja usein ei ole ollenkaan

selvää, miten työllistyminen opintojen jälkeen onnistuu. Silti opinnot ovat varmasti vaivan väärti, sillä etenkin Suomessa opetuksen taso on todella korkealla, mistä johtuen yliopisto-opintoja voi ehdottomasti suositella kaikille kiinnostuneille. Opiskeluun on Suomessa laajasti mahdollisuuksia, sillä vaihtoehtoja on tarjolla ympäri maata. Helsinki ei siis ole ainut vaihtoehto, vaan kannattaa rohkeasti ja avoimin mielin tutustua eri kaupunkien yliopistoihin. Kaikilla on varmasti jotain erityistä tarjottavana.