Yliopisto-opintojen pariin on mahdollista hakeutua usealla eri tavalla. Varsinaisen opiskelupaikan voi saada ensinnäkin pääsykokeiden kautta. Pääsykokeet kuitenkin eroavat toisistaan paljonkin eri yliopistojen välillä. Jokaisen yliopiston, tiedekunnan ja aineen pääsykokeet ovat siis aina erilaiset. Usein niihin kuitenkin liittyy oppimateriaalia, joka tulee opiskella huolellisesti ennen pääsykokeisiin osallistumista. Usein sanotaan, että pääsykokeet ovat koko yliopisto-opiskelun haastavin vaihe, sillä seula on yleensä todella tiukka, ja moni joutuukin osallistumaan pääsykokeisiin useampaan kertaan. Ei siis ole mikään häpeä, jos ensimmäisellä kerralla ei onnista, eikä myöskään kannata luovuttaa, jos aidosti haluaa päästä yliopisto-opintojen pariin. Lopulta kenellä tahansa on mahdollisuus päästä opiskelemaan yliopistoon, mikäli motivaatiota ja sinnikkyyttä riittää. Lisäksi pääsykokeiden ohella sisäänpääsyyn on olemassa myös muita vaihtoehtoja.

Mitä muita vaihtoehtoja on olemassa?

Suomalainen koulutusjärjestelmä on siinä mielessä hyvä ja tasapuolinen, että periaatteessa kuka tahansa voi opiskella yliopisto-opintoja. Monen opintopolku nimittäin alkaa avoimesta yliopistosta, joka on nimensä mukaisesti avoin kaikille kiinnostuneille. Avoimen yliopiston opintoja on tarjolla ympäri Suomea, ja nykyisin ne ovat usein suureksi osaksi verkossa suoritettavia. Varsinkin silloin, kun on vielä hieman epävarma siitä, mille alalle haluaa suunnata, voi olla järkevää aloittaa opiskelu avoimen yliopiston opinnoista. Näin voi saada kattavan kuvan siitä, mistä yliopisto-opinnoissa oikeastaan on kysymys. Aivan kaikkia kursseja tai aineita ei kuitenkaan voi avoimella puolella opiskella, mutta kannattaa silti tutustua sen monipuoliseen tarjontaan.