Ellei satu olemaan luonnostaan nero, vaatii matematiikan opiskelu aikaa ja sinnikkyyttä. Lisäksi sitoutuneisuus on tärkeää, koska matematiikan opiskelussa pitkäjänteisyys ja johdonmukaisuus ovat hyvin tärkeitä ominaisuuksia. Jollekin teoreettinen lähestymistapa voi toimia hyvin, ja moni nauttii voidessaan työskennellä abstraktien mallien parissa. Joskus tällaisen teoreettisen hahmotuskyvyn kehittyminen vie kuitenkin aikaa, joten moni aloittaa hieman käytännöllisemmältä tasolta. Usein kouluissa käytetään matematiikan opintojen alkuvaiheessa paljon käytännön esimerkkejä, jotka saattavat helpottaa opiskelua huomattavastikin. Myös yhdessä tekeminen voi auttaa ratkomaan matemaattisia ongelmia. Siksi lähiopetus on usein paikallaan matematiikan kyseessä ollessa, ja pelkästä yksin puurtamisesta voi ajan kanssa tulla turhauttavaa. Parhaiten matematiikkaa oppii lopulta laskemalla, tekemällä ja pohtimalla, joko yksin tai yhdessä. Säännöllinen harjoittelu on kummassakin tapauksessa oleellista, ja laskemaan oppii vain laskemalla. Joskus alku saattaa olla hankalaa, mutta yleensä asiat helpottuvat, kun pohjalla on sinnikästä työtä, mikä alkaa lopulta myös kantaa hedelmää.

Rutiinien muodostaminen kannattaa

Jokaisen matemaatikon urasta haaveilevan, tai kenen tahansa, joka haluaa ottaa haltuun matematiikan tai vaikkapa tilastotieteen salat, kannattaa kehittää omia laskurutiineja. Laskurutiineissa harjoitellaan säännöllisesti laskemista erilaisilla menetelmillä. Työskentely helpottuu ajan myötä, ja lukuisien toistojen myötä taidot karttuvat. On myös tärkeää rakentaa itselle selkeät malliratkaisut, joiden pariin voi aina tarvittaessa palata, mikäli jokin asia pääsee unohtumaan. Jos joutuu täydelliseen umpikujaan jonkin harjoituksen, laskun tai kaavan kanssa, kannattaa herkästi pyytää apua kokeneemmalta tuttavalta. Toki usein on hyvä myös pyrkiä ratkaisemaan laskuja ihan itse, mutta liian pitkään ei hankalan asian kanssa kannata turhaan painia. Joskus matematiikan opiskelu voi olla hyvinkin joustavaa, ja pelkän laskemisen lisäksi voi olla mukavaa tehdä asioit myös yhdessä.

Käytännön vinkkejä

Matematiikan opiskeluun liittyen on olemassa paljon käytännön vinkkejä, joita opinnoissa voi hyödyntää. Varsinkin silloin, kun alkuun pääseminen tuntuu vaikealta, voi hyvistä vinkeistä olla hyötyä. Matematiikassa tehtävä voi olla hyvä jakaa pienempiin osiin, ja pohtia, mitä kyseisessä tehtävässä oikeastaan kysytään. Jo se voi auttaa huomattavan paljon alkuun pääsemiseksi. Joskus myös asioiden sanallistaminen voi auttaa, eli kaverin kanssa pohdiskelu voi olla erittäin hyvä idea aina silloin tällöin. Jos taas töitä tekee yksin, voi omia ajatuksia laittaa vaikkapa paperille, mikä usein selkeyttää kokonaiskuvaa. Matematiikan opiskelussa kannattaa kuitenkin pyrkiä myös olemaan aktiviinen, ja kysyä sekä pyytää reilusti apua ja tukea aina tarvittaessa. Kannattaa myös hyödyntää monipuolisesti erilaisia apuvälineitä kuten laskimia ja taulukoita. Esimerkiksi laskimen käytön opettelu on usein täysin välttämätöntä.

Matematiikan opiskelussa ei kannata luovuttaa liian helpolla, eikä haittaa, vaikka laskun ratkaiseminen epäonnistuisi monta kertaa. Harjoittelu tekee lopulta mestarin, aivan niin kuin monessa muussakin asiassa.