Matematiikkaa voi Suomessa opiskella ympäri maata. Matematiikka on siinä mielessä hieno ala, että sen kieli on universaalia, joten opiskelijoiden kansalaisuudella ei ole väliä. Matematiikka kuitenkin jakautuu erilaisiin osa-alueisiin, eli karkeasti jaoteltuna teoreettiseen ja sovellettavaan matematiikkaan. Valitessaan omaa opintopolkuaan on tärkeää miettiä, mistä matematiikan osa-alueesta oikeastaan onkaan kyse. Teoreettinen matematiikka keskittyy etenkin abstrakteihin malleihin. Se voi olla todella mielenkiintoista, sillä matematiikan keinoin on mahdollista rakentaa todella mielenkiintoisia malleja, joita ei tosin välttämättä edes voida soveltaa käytännössä. Siihen tarkoitukseen on olemassa soveltava matematiikka, jossa matemaattisten mallien kanssa työskennellään siten, että niitä voidaan tarvittaessa hyödyntää myös todellisuudessa. Molemmat suuntaukset ovat todella mielenkiintoisia, ja monelle alaa opiskelevalle matematiikka onkin todellinen intohimo, vaikka matemaatikot päätyvätkin lopulta hyvin erilaisille urapoluille.

Moni opiskelija kokee matematiikan universaaliuden todella vapauttavana, sillä sen avulla voi oppia maailmasta todella paljon. Matematiikan parista löytyy loputtomasti eri suuntautumisaloja, ja periaatteessa matematiikkaa tarvitaankin jossain muodossa lähes kaikilla elämänalueilla. Mielenkiintoista on myös se, että matematiikkaan liittyy aina myös ratkaisemattomia mysteerejä. Aivan kaikkea ei ole mahdollisuutta selittää, joten jotkut asiat ovat ainakin toistaiseksi jääneet arvoituksiksi. Myös tilastotieteen ala on lähellä matematiikkaa, ja niitä opiskellaankin usein samoissa oppilaitoksissa.

Matematiikkaa yliopistossa

Helsingissä matematiikkaa pääsee opiskelemaan matemaattisluonnontieteellisessä tiedekunnassa. Matematiikka luokitellaan luonnontieteeksi, ja luonnontieteitä tarjoavat Suomessa kaikki yliopistot. Siten matematiikkaa pääsee kirjaimellisesti opiskelemaan ympäri maata. Päästääkseen opiskelemaan matematiikkaa tarvitaan yleensä hyvin vankka pohja jo lukiosta. Lukion pitkä matematiikka on usein edellytyksenä sille, että oma osaaminen ja tietotaso ovat tarpeeksi korkealla yliopisto-opintojen aloittamiseksi. Onneksi ei tarvitse vaipua epätoivoon, vaikka pitkä matematiikka olisi jäänyt syystä tai toisesta suorittamatta, koska matematiikkaa voi helposti opiskella esimerkiksi avoimessa yliopistossa, mikä antaa usein loistavat eväät matematiikan opiskeluun yliopistossa.