Luonnontieteet, matematiikka ja tilastotieteet kulkevat keskenään samaa polkua. Moni saattaa ihmetellä, mitä tekemistä matematiikalla ja luonnontieteillä on keskenään, mutta itse asiassa selitys on täysin luonnollinen. Kyse on nimittäin niin sanoituista eksakteista tieteistä, joissa havainnoilla ja mittauksilla voidaan saada tarkkoja arvoja. Tilanne on erilainen esimerkiksi yhteiskuntatieteissä, joissa ei periaatteessa voi saavuttaa universaaleja, todennettavia tuloksia. Matematiikassa se on mahdollista, ja laskukaavat ja vastaukset pysyvät samoina maasta ja kulttuurista riippumatta. Tämä tarkoittaa sitä, että matematiikka todella on universaali tieteenala. Luonnontieteet ovat myös eksakteja, koska niissä voidaan mitata ja havainnoida asioita. Kokeet ja tulokset myös ovat hyvin toistettavissa, ja niiden tuloksia voidaan pitää hyvin varmoina. On siis hyvinkin luontevaa, että luonnontieteet, matematiikka ja tilastotiede viihtyvät saman katon alla.

Esimerkiksi Helsingissä matematiikka ja tilastotiede muodostavat yhdessä Suomen suurimman matematiikan opiskelun yksikön, joka on silti osa laajempaa matemaattis-luonnontieteellista tiedekuntaa. Osasto tekee kuitenkin läheistä yhteistyötä monien muiden korkeakoulujen kanssa. Yhteistyö on usein hyvin hedelmällistä, ja nykyisin tieto kulkee nopeasti myös alalta toiselle. Tämä kokonaisuus hyötyy jokaisen osaston tuloksista ja löydöksistä, ja yhteistyöllä päästään usein paljon pidemmälle kuin yksin puurtamalla. Luonnontieteet voivat myös hyödyntää matemaattisia kaavoja ja laskelmia, joten monessa mielessä matematiikka on erittäin hyödyllinen sivuaine, ja siitä on iloa ja apua monessa tilanteessa.