Yliopistot antavat musiikin korkeinta opetusta Suomessa. Musiikkitiede on yliopistossa aivan oma alansa, ja siihen liittyy paljon muutakin kuin vain soittamista tai laulamista. Harva tulee ajatelleeksi, että musiikissa on kysymys omasta tieteenalasta. Musiikkitieteen parissa voi opiskella esimerkiksi musiikin historiaa tai vaikkapa populaarimusiikkia. Myös etnomusiikki kuuluu musiikin opiskelun piiriin. Monet korkeakouluopinnot tähtäävät myös erilaisiin opetuksellisiin tehtäviin, kuten musiikinopettajan työhön, tai terapeuttisiin opettajan tehtäviin musiikin parissa. Kaikilla aloilla opetus on joka tapauksessa hyvin laadukasta. Kannattaa myös olla avoin sille, millaista musiikinopetusta etsii, sillä eri vaihtoehtoja on aina runsaasti.

Laadukasta musiikinopetusta

Suomessa on tarjolla paljon laadukasta musiikinopetusta, sillä monella musiikin parissa työskentelevällä on taustallaan korkeakoulututkinto. Etenkin opetustehtävissä korkeakoulututkinnosta on todella paljon hyötyä. Pelkkä musikaalisuus ei siis riitä, vaan myös koulutuksella on merkitystä. Moni päätyy opettamaan musiikin pariin myös yksinkertaisesti siitä syystä, että musiikki on heille todellinen intohimo. Kun pääsee työssään toteuttamaan itseään, myös lopputulos on useimmiten onnistunut.

Suomessa opetus on joka tapauksessa yleensä hyvin korkeatasoista etenkin korkeakouluista puhuttaessa ja näin on myös musiikin osalta. Musiikin opetukseen liittyy kuitenkin myös muutakin kuin pelkkä musiikki, joten esimerkiksi pedagogisista taidoista ja opinnoista on paljon hyötyä. Siten musiikkiin ja sen opetukseen liittyy paljon enemmän kuin ensinäkemältä uskoisi!